Temel Değerler


 

Müşteri Odaklılık
Müşterilerimiz itici gücümüzdür, onlar için en üstün hizmeti sunma gayreti içinde oluruz.

Kalite Odaklılık
Sunduğumuz hizmetin, müşteri beklentilerine cevap verecek ölçüde yüksek olması bilincinde ve sorumluluğundayız.

Çalışan Odaklılık
Tüm çalışanlar ortak amaçları paylaşırız ve gücümüzü birbirimizden alırız.  

Dürüstlük
İş etiğinden ve çalışma ilkelerinden taviz vermeyiz.

Topluma Katkı
Tüm faaliyetlerimizde topluma ve ekonomiye değer katmayı  gözetiriz.